Over Podologie

Over Podologie

Podologie is de wetenschap die zich richt op het voorkomen en behandelen van voet functiestoornissen en voetklachten, met de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in bewegen tijdens sporten en bewegen in het dagelijks leven (ADL).

Nieuws uit de praktijk